Strona główna » Studia » Humanistyczne » Psychologia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Koncepcja Psychodynamiczna Człowieka czyli człowiek niedoskonały.

Zarys Portretu, psychodynamicznego powstał w klinikach psychiatrycznych lub w klinikach neurologicznych oraz w zacisznych gabinetach psychoterapeutycznych, gdzie prowadzono dość [...]

Dodano: 2008-02-02 12:01:30 , Wyświetleń: 4076 , Ocena: 8.1, Głosów: 303, Autor: agacjo

Lęk przed samotnością

"Niedobrze być człowiekowi samemu"- takk jest napisane w Biblii, "Człowiek jest zwierzęciem stadnym"- to także popularny zwrot. Rzeczywiście człowiek na ogół czuje się le [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:38 , Wyświetleń: 2313 , Ocena: 10.33, Głosów: 203, Autor: tom

Nieśmiałość

Dzieci bierne społecznie, zahamowane określane są mianem nieśmiałych, lękliwych czy też wstydliwych lub po prostu cichych. Przejawiają one skłonność do izolacji, unikani [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:22 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 9, Głosów: 214, Autor: tom

Przyjaźń (2)

Każdy z nas poszukuje przyjaciela - jego znaczenie doceniamy oczywiście najczęściej w kłopotach... Czy zastanawiamy się jednak, czego w przyjacielu szukamy ?... Zazwycz [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:23 , Wyświetleń: 2296 , Ocena: 8.88, Głosów: 236, Autor: tom

Gangi - siła, czy słabość?

Gang - zorganizowana grupa przestępcza działająca na wyznaczonym terenie. Posiada przywódcę, którym może być jeden lub kilku ludzi. Większość z nich posiada własne barw [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:25 , Wyświetleń: 2137 , Ocena: 10.62, Głosów: 195, Autor: tom

Narkotyki i alkohol

Moim pragnieniem jest, aby żadne dziecko nie musiało stawiać czoła niesamowicie silnej presji spróbowania narkotyków i alkoholu. Niestety wiele rodzin będzie cierpieć z teg [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:26 , Wyświetleń: 2334 , Ocena: 10.09, Głosów: 206, Autor: tom

Rola rodziców w życiu dziecka

Spróbujmy na podstawie książki Konrada Stettbachera pt. "Sens cierpienia" zastanowić i odnaleźć odpowiedź na pytanie: Jaki wpływ na życie psychiczne dziecka mają rodzice? [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:27 , Wyświetleń: 2265 , Ocena: 8.64, Głosów: 200, Autor: tom

Emocje i motywacje

Uczucia dodają naszym doświadczeniom kolorów lub określają emocjonalny klimat, w którym się poruszamy, ale przede wszystkim służą określonemu celowi: są impulsem do dzi [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:51 , Wyświetleń: 2898 , Ocena: 8.53, Głosów: 259, Autor: GOSIA288

Kwestionariusz wielorakiej inteligencji

1.Posiadam uzdolnienia manualne.2.Posiadam dobre wyczucie kierunku.3.Posiadam naturalną umiejętność rozwiązywania konfliktów między przyjaciółmi.4.Łatwo z [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:51 , Wyświetleń: 2180 , Ocena: 10.46, Głosów: 205, Autor: GOSIA288

Agrasja

Zdefiniowanie agresji nie jest tak proste, jak się może wydawać. W języku potocznym określenie to jest używane bardzo swobodnie. Psychologowie posługują się terminem dzia [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:24 , Wyświetleń: 2500 , Ocena: 9.57, Głosów: 251, Autor: GOSIA288

Jak poradzic sobie w szkole?

Takie pytanie stawia sobie wielu młodych ludzi. Najpierw trzeba zrozumieć czemu ma służyć nauka w tej szkole. Szkoła podstawowa i gimnazjum ma na celu przekazanie nam ogólne [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:26 , Wyświetleń: 1945 , Ocena: 22.16, Głosów: 76, Autor: GOSIA288

Poczucie winy

Poczucie winy towarzyszy wszelkim problemom psychologicznym. Ludzie znajdujący się w depresji, samotni, zmagający się z kłopotami małżeńskimi, homoseksualiści, alkoholicy, [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:27 , Wyświetleń: 1706 , Ocena: 15.02, Głosów: 104, Autor: GOSIA288

Samotnosc - jak sobie z nią radzić

Jedno z najpowszechniejszych źródeł cierpienia to samotność. Od czasu do czasu jest ona udziałem każdego z nas, ale niektórzy doświadczają jej przez całe życie.Samo [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:29 , Wyświetleń: 1573 , Ocena: 24.03, Głosów: 59, Autor: GOSIA288

Przyczyny agresii i przemocy w szkole

Coraz częściej mówi się w szkołach o narastaniu problemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów na t [...]

Dodano: 2008-07-31 21:19:58 , Wyświetleń: 1862 , Ocena: 33.15, Głosów: 46, Autor: GOSIA288

Styczności i stosunki społeczne.

W życiu społecznym najważniejsze jest to, co dzieje się między ludźmi, to co ich łączy w spójne zbiorowości. Życie społeczne ma swoje podstawy przyrodnicze, te procesy [...]

Dodano: 2008-07-31 21:19:59 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 25.49, Głosów: 50, Autor: GOSIA288

Asertywność w życiu człowieka

Z asertywnością spotykamy się często, nawet o tym nie wiedząc. To styl zachowania, dzięki któremu jesteśmy fair wobec siebie i innych. Dlatego nie powinno to być zachowani [...]

Dodano: 2008-08-04 20:18:08 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 33.72, Głosów: 46, Autor: GOSIA288

Agresja

Agresja, skłonność do zachowań agresywnych, ataku, trudność kontrolowania negatywnych popędów i impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom, sytuacjom, poglądom. Zwykle [...]

Dodano: 2008-08-04 21:07:24 , Wyświetleń: 2429 , Ocena: 22.96, Głosów: 110, Autor: GOSIA288

Wychowawca klasy

Prawie każdy czynny nauczyciel pełni funkcję wychowawcy klasy. Uczy swego przedmiotu, a oprócz tego zajmuje się najróżniejszymi sprawami, dotyczącymi jednej z klas. Wychowa [...]

Dodano: 2008-08-22 12:42:01 , Wyświetleń: 1887 , Ocena: 35.52, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Trafność dokonywania wyborów wżyciu każdego człowieka.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” - Jerzy LiebertW życiu każdego człowieka, w życiu każdego z nas są chwile i sytuacje wymuszaj [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:36 , Wyświetleń: 1637 , Ocena: 30.33, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Motywacja zadaniowa a motywacja osiągnięć

Motywacja jest to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia, w jakim człowiek się w cos angażuje. Obejmuje ona czynniki które powodują, wytyczają i podtrzymują zac [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:35 , Wyświetleń: 1954 , Ocena: 27.36, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Nagradzać czy karać

Nagrody i kary są główna i powszechną siłą motywacji.Motywacja jest narzędziem za pomocą którego menedżerowie mogą układać stosunki pracy w motywacji. Jeżeli kier [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:36 , Wyświetleń: 1984 , Ocena: 25.72, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Internet zmienił nasz świat. Dostępność informacji, swoboda komunikowania się z innymi, jest większa niż kiedykolwiek. Jak to może wpłynąć na naszą psychikę?

Pewna znana mi osoba wstaje rano i pierwsza rzeczą jaką robi po przebudzeniu nie jest zapalenie papierosa, czy też zrobienie sobie kawy. Pierwszą jej czynnością jest włącze [...]

Dodano: 2008-09-11 13:38:01 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 33.52, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Niedostosowanie społeczne

Trzy stadia niedostosowania społecznego 1Stadium obserwujemy takie zjawiska jak : uczucie odtrącenia , można zauważyć u osób frustrację potrzeb, tzn nie są zaspokaj [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:43 , Wyświetleń: 1974 , Ocena: 34.29, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Kulturowe inspiracje pedagoga specjalnego

Żyjemy w świecie, w którym mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem mass mediów i hipermediów oraz ich dominującym znaczeniem w dokonujących się kulturowych przemianach. Me [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:12 , Wyświetleń: 1671 , Ocena: 35.17, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Osobościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem

Badania nad stresem i radzeniem sobie z sytuacją stresową są w psychologii od kilku lat jedną z najbardziej aktywnych dziedzin. W psychologicznym modelu problematyki radzen [...]

Dodano: 2008-09-22 10:15:13 , Wyświetleń: 1937 , Ocena: 30.55, Głosów: 64, Autor: Michalk88

Psychologiczna charakterystyka jednostki w okresie dojrzewania

Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi - szczególną fazę w życiu człowieka. Z perspektywy psychologicznej właśnie w tym okresie dokonują się międz [...]

Dodano: 2008-09-29 23:57:22 , Wyświetleń: 1740 , Ocena: 39.78, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Wpływ otaczającego świata na kształtowanie osobowiści młodych ludzi

Okres dojrzewania to czas, gdy młody człowiek, a właściwie jeszcze dziecko, wchodzi w życie dorosłe. W świat pełen agresji, problemów ale i zarazem przyjemności. W ostatn [...]

Dodano: 2008-09-30 00:01:34 , Wyświetleń: 1929 , Ocena: 53.23, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Źródła i przyczyny zaburzeń rozwojowych.

1.uwarunkowania biologiczne-chromosomopatie (różnorakie anomalie dotyczące składu oraz podziału chromosomów płciowych: żeńskich (XX) i męskich (XY);-embriopatie ( [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:06 , Wyświetleń: 2078 , Ocena: 26.9, Głosów: 59, Autor: Michalk88

Czy pieniądze mogą dać człowiekowi szczęście ?

Pieniądze nie mogą dać człowiekowi szczęścia, ale mogą mu pomóc w jego osiągnięciu. Są one czymś materialnym, nie można ich porównać do uczuć jakimi są np. miłoś [...]

Dodano: 2008-10-02 17:06:26 , Wyświetleń: 1873 , Ocena: 28.63, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Teoria Carla Gustawa Junga

Analityczna teoria Carla Gustawa Junga psychiatry szwajcarskiego, uznawanego za czołowego przedstawiciela myśli psychologicznej XX wieku, zajmującego się badaniem rozległych i [...]

Dodano: 2008-10-13 16:00:54 , Wyświetleń: 1793 , Ocena: 27.22, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Teoria Rogersa

Carl Rogers (1902), Amerykanin Jego teoria wyrasta z doświadczeń zdobywanych w pracy terapeutycznej. Jak sam twierdzi, podstawowym źródłem określającym jego sposób myś [...]

Dodano: 2008-10-13 16:00:55 , Wyświetleń: 2108 , Ocena: 27.09, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Przełamywanie stereotypów na drodze do Unii konieczność i szansa.

W obliczu polskiego wejścia do Unii szczególnego znaczenia nabiera kwestia postrzegania Polski na Zachodzie. Jaką rolę w tym procesie odgrywają stereotypy i uprzedzenia? W dys [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:26 , Wyświetleń: 1649 , Ocena: 37.79, Głosów: 38, Autor: Michalk88

Psychologia wykłady

PSYCHOLOGIA Jest tym co naukowcy i filozofowie o różnych przekonaniach stworzyli w celu zaspokojenia potrzeb zrozumienia umysłu i zachowaniu różnych organizmów od naj [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:44 , Wyświetleń: 1904 , Ocena: 22.75, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Reklamy Calvin Klein, kontrowersje

Zarzuty wymierzone w branżę reklamową w związku z nadużywaniem w reklamach odniesień do seksu, erotyzmu itp., nie są na dzień dzisiejszy gorącym tematem, czymś, co mogło [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:45 , Wyświetleń: 1845 , Ocena: 24.21, Głosów: 55, Autor: Michalk88

Rozwój osobowości według Zygmunta Freuda

Freud twierdził, że osobowość rozwija się w dzieciństwie. Dziecko przechodzi określone procesy w pięciu stadiach. Stadia te nazwał psychoseksualnymi, ponieważ uważał, [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:46 , Wyświetleń: 1935 , Ocena: 28.57, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Warunki dobrego uczenia się

Warunki dobrego uczenia się są bardzo ważne tak,że nie zdajemy sobie z tego sami sprawy.Jest wiele czynników, które wpływają na to ze pewne informacje są dla nas bardziej [...]

Dodano: 2008-10-17 19:26:47 , Wyświetleń: 1591 , Ocena: 22.6, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Motywowanie pracowników

Słowo „motyw" pochodzi od łacińskiego wyrazu „moveo", co znaczy poruszać, dźwigać lub wprawiać w ruch. Wielka encyklopedia powszechna wyróżnia kilka znaczeń t [...]

Dodano: 2008-10-19 13:43:04 , Wyświetleń: 2017 , Ocena: 31.89, Głosów: 56, Autor: Michalk88

Stres (2)

Towarzyszy każdemu od narodzin aż po śmierć, współuczestnicząc we wszystkich wydarzeniach, niezależnie od wieku, płci, religii, przekonań politycznych. Nie można się go [...]

Dodano: 2008-10-21 11:14:56 , Wyświetleń: 2063 , Ocena: 16.89, Głosów: 105, Autor: Michalk88

Zapamietywanie a emocje mowy i myślenia

W trakcie całego życia człowieka istotną cechą kształtującą jego osobowość, wykształcenie, wspomnienia jest niewątpliwie proces zapamiętywania. Ponadto, uwzględniają [...]

Dodano: 2008-10-21 11:14:57 , Wyświetleń: 1799 , Ocena: 21.79, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Płeć Mózgu (2)

Mężczyzna i kobieta to dwa różne sposoby bycia człowiekiem. Zrozumienie i zaakceptowanie tych różnic jest pierwszym warunkiem osiągnięcia dojrzałości płciowej. Rodzące [...]

Dodano: 2008-10-21 11:32:08 , Wyświetleń: 2155 , Ocena: 21.04, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Historia eksperymentu, eksperyment "Kłamstwo"

Psychologia społeczna jest nauką empiryczną zajmującą się badaniem wzajemnychInterakcji zachodzących między ludźmi.Tymi samymi zjawiskami zajmuje się także socjologi [...]

Dodano: 2008-10-22 19:59:52 , Wyświetleń: 1840 , Ocena: 30.93, Głosów: 58, Autor: Michalk88

Nauka od czubków

Psychologia to niesamowita nauka. Pełna niedopowiedzeń, merytorycznych braków i białych plam, które ewentualnie cud mógłby zniwelować, bo z pewnością nie znikną przez na [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:06 , Wyświetleń: 1668 , Ocena: 28.02, Głosów: 53, Autor: Michalk88

Ból (1)

Każdy człowiek ma w swojej podświadomości ,,wpisane" że powinien reagować na ból, czuć go, lecz mozna to przezwyczerzyc Kazdy z nas może sobie z tym poradzić ale bardzo i [...]

Dodano: 2008-10-23 18:47:53 , Wyświetleń: 2830 , Ocena: 14.87, Głosów: 200, Autor: Mafej

„We can hazard a tentative conclusion: The child’s later adjustment will be primarily determined by the quality of the relationship with the caretakers, not by the experience of separation.”

„We can hazard a tentative conclusion: The child`s later adjustment will be primarily determined by the quality of the relationship with the new caretakers, not by the exper [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:11 , Wyświetleń: 1216 , Ocena: 32.69, Głosów: 35, Autor: Mafej

Dzieci z rodzin alkoholików

Wielu rodziców jest szczerze zaniepokojonych tym, co dzieje się z dziećmi wobec faktu nadmiernego picia oraz incydentów związanych z piciem alkoholu. Wielu niepijących rodzic [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:13 , Wyświetleń: 1540 , Ocena: 25.06, Głosów: 46, Autor: Mafej

Zastosowanie psychologii klinicznej

8. Wymien najważniejsze źródła wywołujące emocje strachu i lęku u dziecka oraz krótko scharakteryzuj wpływ zdobywanego doświadczenia na ich przeżywanie.Emocja strach [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:15 , Wyświetleń: 1591 , Ocena: 26.98, Głosów: 47, Autor: Mafej

Michael Yapko " Kiedy życie boli "

"Kiedy życie boli" to opis 91 skutecznych strategii przerywania mechanizmów powodujących depresję, stanowiący kopalnię pomysłów dla każdego psychoterapeuty układającego [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:16 , Wyświetleń: 1441 , Ocena: 21.65, Głosów: 53, Autor: Mafej

Umiejętności kierownicze.

Kierowanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Kierownicy osiągają cele organizacji powodując wykonanie potrzebnych zadań przez innych, [...]

Dodano: 2008-10-26 15:35:17 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 24.41, Głosów: 55, Autor: Mafej

Stres w ujęciu Lazarusa

Dla Lazarusa czynnikami wywołującymi stres nie są obiektywne cechy przedmiotów, a sposób spostrzegania ich przez podmiot.STRES (wg. Lazarusa i Folkman) – określona [...]

Dodano: 2008-10-28 18:33:50 , Wyświetleń: 1781 , Ocena: 22.76, Głosów: 61, Autor: Mafej

Homoseksualizm

Dziś w czasach wolnej miłości często możemy spotkać na ulicy, w kinie, supermarkecie nie ukrywające swojej orientacji pary homoseksualne. Czym tak naprawdę jest homoseksual [...]

Dodano: 2008-11-04 19:38:57 , Wyświetleń: 1689 , Ocena: 16.61, Głosów: 81, Autor: Mafej

1 2 3


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Humanistyczne
Prawo Prawo
Administracja Administracja
Dydaktyka Dydaktyka
Dziennikarstwo Dziennikarstwo
Etyka Etyka
Filozofia Filozofia
Psychologia Psychologia
Socjologia Socjologia
Pedagogika Pedagogika
Politologia Politologia
Polityka Polityka
Teologia Teologia
Historia Historia


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?